..::Iranian Truss Structures Simulation Association::..::انجمن شبیه سازی سازه های خرپایی ایران ::..
تفاوت قفل های هتلی با قفل های آپارتمانی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- ..::Iranian Truss Structures Simulation Association::..::انجمن شبیه سازی سازه های خرپایی ایران ::.. (http://itssa.ir/forum)
+-- انجمن: سایر بخش ها (http://itssa.ir/forum/forumdisplay.php?fid=55)
+--- انجمن: بحث آزاد (http://itssa.ir/forum/forumdisplay.php?fid=56)
+--- موضوع: تفاوت قفل های هتلی با قفل های آپارتمانی (/showthread.php?tid=8908)تفاوت قفل های هتلی با قفل های آپارتمانی - avaseo - 03-05-2019


همان طور که میدانید یکی از اساسی ترین و مهمترین راه های حفظ امنیت از منازل ، سازمان ها ، شرکت ها و هتل ها و به صورت کلی هر مکانی که نیاز به امنیت بیشتر و دقیق دارد ، کنترل تردد افراد و محدود کردن دسترسی افراد به محل مورد نظر است و مشخصا درب های ورودی و قفل های نصب شده روی این درب ها اولین گزینه کنترل عبور و مرور و افزایش امنیت در این مکان ها می باشند . 

لذا برای تهیه این قفل دیجیتال نیاز به این داریم که در ابتدا به این موضوع پی ببریم که ابن قفل الکترونیکی را برای چه مکانی قرار است تهیه کنیم. 

پس به اختصار به بررسی تفاوت قفل های هتلی ( کارتی ) با قفل های آپارتمانی ( اثرانگشتی / کدی و یا حالات ترکیبی آن ) می پردازیم . 

قفل الکترونیکی و هوشمند به طور گسترده در بسیاری از هتل ها استفاده می شود . اما با پیشرفت جامعه و آشنایی افراد به این تکنولوژی کم کم این صنعت به دیگر طیف ها نیز کشیده شد . 

قفل کارتی و یا همان قفل هتلی به علت استفاده از کارت های هوشمند دردسر های گم شدن کلید مکانیکی فلزی را از میان بر میدارند . 

و در صورت مفقودی و یا گم شدن به راحتی و در زمان بسیار کوتاه می توان کارت قبلی را ابطال و نسبت به صدور کارت جدید اقدام نمود . 

این تنکنولوژی برای آپارتمان ها خیلی کارایی ندارد زیرا گم شدن کارت و یا جا گذاشتن کارت برای آپارتمان ها دردسر های بسیار دارد . 

به همین علت است که فناوری ثبت کد و یا قفل اثر انگشت را برای قفل های آپارتمانی تعریف کرده اند . 
زیرا صدور و ابطال کارت برای آپارتمان ها به علت عدم وجود دستگاه کارت خوان و نرم افزار زمان بر بوده و توجیهی ندارد .