..::Iranian Truss Structures Simulation Association::..::انجمن شبیه سازی سازه های خرپایی ایران ::..
حاشیه - نسخه‌ی قابل چاپ

+- ..::Iranian Truss Structures Simulation Association::..::انجمن شبیه سازی سازه های خرپایی ایران ::.. (http://itssa.ir/forum)
+-- انجمن: سایر بخش ها (http://itssa.ir/forum/forumdisplay.php?fid=55)
+--- انجمن: بحث آزاد (http://itssa.ir/forum/forumdisplay.php?fid=56)
+--- موضوع: حاشیه (/showthread.php?tid=425)حاشیه - حسین ترکی - 06-20-2012

با توجه به اتفاقاتی که بعضی مواقع رخ میده، آیا با به حاشیه کشیدن مطالب موافقید؟
چون بعضی وقت ها کلا ادامه بحث با موضوع اولیه تفاوت داره و باعث برخی اتفاقات میشه.