..::Iranian Truss Structures Simulation Association::..::انجمن شبیه سازی سازه های خرپایی ایران ::..
زبان تخصصی برای ارشد - نسخه‌ی قابل چاپ

+- ..::Iranian Truss Structures Simulation Association::..::انجمن شبیه سازی سازه های خرپایی ایران ::.. (http://itssa.ir/forum)
+-- انجمن: منابع آموزشی (http://itssa.ir/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- انجمن: کلاسها و دوره های آموزشی (http://itssa.ir/forum/forumdisplay.php?fid=28)
+--- موضوع: زبان تخصصی برای ارشد (/showthread.php?tid=274)

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


زبان تخصصی برای ارشد - فاطمه اسمعیلی سوره - 03-18-2012

ارتقاء دانش واژگان زبان انگلیسی یکی از ضروزیات موفقیت در آزمونهای تکمیلی به ویژه کارشناسی ارشد و دکتری است.
از اونجایی که شاید برخی از دوستان مثل خودم آزمون ارشد داشته باشند و چون زبان مهمه این تاپیک رو ایجاد کردم.امیدوارم مفید باشه.

1) ترک کردن،ترک کردن بدون قصد بازگشت،دست کشیدن Abandon

When Roy abandoned his family; the police went looking for him.
هنگامی که روی،خانوادش را ترک کرد،پلیس به دنبالش گشت.

The soldier could not abandon his friends who were hurt in battle.
سرباز نتوانست دوستانش را که در نبرد آسیب دیده بودند ترک کند.

Because Rose was poor; she had to abandon her idea of going to college.
از آنجا که رز فقیر بود،ناچار شد که عقیده رفتن به دانشگاه را رها کند.


2) تیز،مشتاق،فشرده و شدید،حساس Keen

. The butcher"s keen knife cut through the meat
چاقوی تیز قصاب درون گوشت را برید.

My dog has a keen sense of smell.
سگ من حس بویایی شدیدی دارد.

Bill"s keen mind pleased all his teachers.
ذهن مشتاق بیل تمامی معلمانش را راضی کرد.

3)حسود Jealous

.A detective was hired by the jealous widow to find the boyfriend who had abandoned her
بیوه زن حسود،یک کارگاه استخدام کرد تا نامزدش که او را ترک کرده بود،پیدا کند.

Although my neighbor just bought a new car; I am not jealous of him.
اگرچه همسایه ام به تازگی اتومبیل جدیدی خریده است اما من به او حسودی نمیکنم.

. Being jealous; Mona would not let her boyfriend dance with any of the cheerleaders
از آنجا که مونا حسود بود اجازه نمیداد نامزدش با هیچ یک از سردسته های مراسم رقص برقصد.

RE: زبان تخصصی برای ارشد - فاطمه اسمعیلی سوره - 03-19-2012

گرایش زلزله

1)شتاب Acceleration
An older car will have poor acceleration.
آن ماشین قدیمی شتاب کمی داشت.

2)آشکار Apparent
Her unhappiness was apparent to everyone.
ناراحتی او برای همه واضح بود.3)تقریبا Approximately
The job will take approximately three weeks; and cost approximately $1000.
کار تقریبا سه هفته طول کشید و تقریبا 1000$ هزینه خواهد داشت.

4)شاخه،شعبه Branch
Immunology is a branch of biological science.
ایمنی شناسی شاخه ای از علم زیست شناسی است.
RE: زبان تخصصی برای ارشد - احسان نظری - 03-19-2012

خانم مهندس اسمعیلی سوره ما واقعاً به این تاپیک نیاز داشتیم. خیلی ممنون امیدوارم که همینطور ادامه بدین


RE: زبان تخصصی برای ارشد - فاطمه اسمعیلی سوره - 03-19-2012

5)پوسته Crust
When forces within the earth" s crust exceed the strength of the rock; earthquakes occur.
هنگامی که نیروهای داخل پوسته از مقاومت سنگ تجاوز کند،زلزله اتفاق میافتد.

6)صدمه Casualty
The rebels suffered heavy casualties.
طغیانگران از صدمات شدید رنج بردند.

7)از هم پاشیدن Dissipate
The heat gradually dissipates into the atmosphere.
حرارت کم کم در هوا ناپدید شد.


دوستان اگر در جمله معنی بقیه لغات رو هم نمیدونستید،بگید تا براتون بذارم.


RE: زبان تخصصی برای ارشد - فاطمه اسمعیلی سوره - 03-19-2012

8)مدت Duration
He planned a stay of two years" duration
او برای دو سال برنامه ریزی کرد.

9)مدت Death
.The disease causes thousands of deaths a year
مریضی باعث هزاران مرگ ومیر در یک سال شد.

10)ویرانگر Destructive
I worry about the destructive effect that some films may have on children.
من در مورد اثر مخرب که بعضی از فیلمها بر روی بچه ها دارند نگرانم.RE: زبان تخصصی برای ارشد - فاطمه اسمعیلی سوره - 03-21-2012

11) چیره،غالب Dominant
Unemployment will be a dominant issue at the next election.
بیکاری موضوع اصلی در انتخابات بعدی خواهد بود.

12)شکست Fracture
Her skull was fractured in the accident.
جمجمه او در تصادف شکسته شد.

13)زمین شناسی Geologic
Alt. of Geological
وابسته به زمین شناسی

14)افقی Horizontal
Draw a horizontal line across the bottom of the page.
در پایین ورقه یک خط افقی بکش.


RE: زبان تخصصی برای ارشد - فاطمه اسمعیلی سوره - 03-23-2012


15)پرخطر Hazardous
Two weeks ago she had a hazardous journey.
دو هفته پیش او سفر پرخطری داشت.

16)طغیان آب Inundation
If the dam breaks it will inundate large parts of the town.
اگر سد بشکند قسمت بزرگی از شهر را آب خواهد برد.

17)آسیب Injury
Several train passengers received serious injuries in the crash.
چندین مساقر قطار در تصادف دچار آسیب های جدی شدند.
RE: زبان تخصصی برای ارشد - فاطمه اسمعیلی سوره - 03-26-2012

8(قطع Interruption
I worked all morning without interruption.
من تمام صبح را بدون وقفه کار کردم.

9)مقیاس Measure
This machine measures yours heart rate.
این ماشین،ضربان قلب شما را اندازه میگیرد.

10)بالقوه Potential
A number of potential buyers have expressed interest in the company.
تعدادی از خریداران بالقوه علاقه خود را در شرکت بیان کردند.RE: زبان تخصصی برای ارشد - فاطمه اسمعیلی سوره - 03-29-2012

11)دائمی Permanent
She is looking for a permanent place to stay.
او به دنبال محل ثابتی برای ماندن بود.

12)گسیختگی Rupture
His appendix ruptured and he had to be rushed to hospital.
آپاندیس او پاره شد و او باید به بیمارستان منتقل می شد.


13)تشدید Resonance
During earthquake resonance may increase damage.
در طول مدت زلزله،رزونانس ممکن است باعث افزایش خرابی شود.
RE: زبان تخصصی برای ارشد - سعید قاسم پور - 03-30-2012

سلام سرکار خانم اسمعیلی سوره
لازم دونستم از زحمات شما جهت مدیریت و بارگذاری این تاپیک تشکر کنم.
بنظر من اگه یک کاربر بخواد زبانش رو تقویت کنه، این تاپیک بهترین فرصت هستش. برای خود من که بسیار مفید هستش.
یکی از اصول یادگیری اینه که لقمه ها (یا همان مطالب آموزشی) بصورت خرد خرد ارائه بشوند تا بهتر در ذهن ماندگار شوند.
این نکته در این تاپیک رعایت می شود.