درود مهمان گرامی! ثبت نام

اولين دوره مسابقات کشوري سازه هاي ماکاروني کاپ آذربايجان

کاپ آذربايجان

ثبت نام کارگاه ثبت نام مسايقات پوستر

>بستن اين پنجره<

این یک اطلاعیه همگانی است!


امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
گرامر زبان
#1
سلام خدمت دوستان گرامی:

طبق مشورتهای صورت گرفته بین اینجانب,خانم اسمعیلی و خانم نوروزی بهتر دیدیم که برای گرامر تاپیک جداگانه باز کنیم.زیرا در تاپیک زبان تخصصی بدلیل وجود تنوع مطالب, گرامر جلب توجه نمیکنه.

گام اول(عبارت اسمی)


1
)اگر کلمه پرسشی اول جمله بیاید جمله بعد از بصورت پرسشی می اید و اگر در وسط جمله بیاید کلمه ربط محسوب شده و جمله بعد از آن خبری است.


بطور مثال:
I dont know when he want
در اینجا when کلمه ربط است.

where do they live?
در اینجا where کلمه پرسشی است.


2)
فعل ساده+am/is/are+going to+فاعل

He is going …………… in gorgan. Live , lives , tolive , living

طبق فرمول بالا tolive درست است


......................................................................
پاسخ
 سپاس شده توسط مجید جلیلی ، مهدی بیات ، ساجده نوروزی ، فاطمه اسمعیلی سوره ، احسان نظری ، علی رنود ، سعید قاسم پور ، محمد جواد رضایی ، بهروز کریمی
#2
+يك عبارت اسمي مجموعه اي از كلمات است كه بجاي يك اسم در جمله بكار مي رود .يك عبارت اسمي با كلماتي نظيرwho – whom – what – where – when – whose – why و ...... آغاز مي شود كه به آنها كلمات ربط

( قيود ربط ) گفته مي شود .

where Bob went last night ................. I don't know

بقيه جمله + فعل + فاعل + كلمه ربط*عبارات اسمي مي توانند در نقش فاعل يا مفعول جمله بكار روند .


به جاي مفعول :


I don't know the answer

I don't know what the answer is .


I know him.

I know whom he is.به جاي فاعل :


His house is beautiful

Where he lives is beautiful


Her speech was very good

What she said was very good.

*چنانچه در مثالهاي بالا دقت شود ترتيب قرار گرفتن كلمات در عبارات اسمي همانند جملات مثبت خبري است يعني بعد از كلمات ربط ابتدا فاعل و سپس فعل بكار مي رود .

تذكر : در پاره اي موارد كلمات ربط بجاي فاعل قرار مي گيرند كه در اين صورت بعد از آنها فعل بكار مي رود .

I know Ali borrowed my book

I know who borrowed my book .
.

+در هر 3 ثانیه یکی تو دنیا می میره ...

1،2،3 الان یکی مرد!!!

یادت باشه یکی از این سه ثانیه ها سهم ماست !!!

پس قبل از اینکه به 3 برسی قدر همه اون چیزایی که تو زندگیت داری و بدون"

یک . . . دو . . . سه . . ..
پاسخ
 سپاس شده توسط محمد جواد رضایی ، فاطمه اسمعیلی سوره ، مرضیه شریعتی ، احسان نظری ، مجید جلیلی ، علی رنود ، سعید قاسم پور ، بهروز کریمی
#3
گام دوم(زمانها)در حالت کلی چهار نوع زمان در زبان انگلیسی وجود دارد که عبارتند از:

1)زمانهای حال
2)زمانهای گذشته

3)زمانهای آینده
4)زمانهای آینده در گذشته

هر کدام از زمانهای فوق شامل 4 دسته هستند:

الف)ساده
ب)استمراری

ج)کامل
د)کامل استمراری

که در نتیجه 16 دسته خواهیم داشت که هر کدام به طور مختصر معرفی می گردند.

1)زمان حال ساده

زمان حال ساده فاقد بازه خاص زمانی است و معمولا در حالت هایی که عادت به تکرار در زمان حال در آن وجود داشته باشد استفاده می شود.به عنوان مثال کلیه پدیده های طبیعی با زمان حال ساده بیان می شوند.

......+متمم جمله+فعل ساده+فاعل

هرگاه فاعل ضمیر سوم شخص(he,she,it) یا اسم مفرد باشد به انتهای فعل s,es,ies اضافه شود.

شکل سوالی: ..........+فعل+فاعل+do/does

شکل منفی:..........+فعل+do/does+not+فاعل

قید های تکرار زیر بیشتر با زمان حال ساده به کار می روند و قبل از فعل اصلی آورده می شوند:

always,often,never,generally,usually,scarcely,hardly,barely

قید های زیر هرگز با فعل منفی به کار نمی روند:

never,seldom,rarely,scarcely,hardly,barely

از به کار بردن قیدهای تکرار بعد از فعل های کمکی(مانندdont, dosent ) خودداری نمایید.(always

استثنا می باشد)
......................................................................
پاسخ
 سپاس شده توسط فاطمه اسمعیلی سوره ، حسین ترکی ، احسان نظری ، مجید جلیلی ، علی رنود ، سعید قاسم پور ، حمید رضا نظری ، محمد جواد رضایی ، بهروز کریمی
#4
+2-حال استمراری :

ادامه جمله +مفعول+ing +فعل+(am-is-are)+فاعل

(زمان حال استمراری برای بیان انجام کاری که هنوز ادامه دارد بکار می رود.)

طریقه شناختن:

+اغلب با قید های ( at present)- (now)-at the moment))
و غیره همراه است و همیشه جملات بعد از کلمات آگاه کننده ،در ابتدای جمله بصورت حال استمراری نوشته می شونـــــد"


طرز ساختن حال استمراری:
این زمان را با ماضی نقلی فعل بودن (have/has been) بعلاوه ی شکل (ing) فعل اصلی می سازند.
I am goingکلمات آگاه کننــــده :Lisen-be cerful- Look

Look! hassan is coming

طرز منفی و سوالی کردن حال استمراری :
برای منفی کردن کافیست که بعد از افعال معین کلمه (not) را ذکر کرده و برای سوالی کردن (are-is-am)را به ابتدای جمله آورده، البته با افزودن (ing)به فعل اصلی تغیراتی در افعال حاصل می شود که عینا در بخش قواعد دیکته ذکر شده است.

Are you coiming?

Is she playing Santor?

.

+در هر 3 ثانیه یکی تو دنیا می میره ...

1،2،3 الان یکی مرد!!!

یادت باشه یکی از این سه ثانیه ها سهم ماست !!!

پس قبل از اینکه به 3 برسی قدر همه اون چیزایی که تو زندگیت داری و بدون"

یک . . . دو . . . سه . . ..
پاسخ
 سپاس شده توسط فاطمه اسمعیلی سوره ، حسین ترکی ، احسان نظری ، محمد جواد رضایی ، مجید جلیلی ، مرضیه شریعتی ، سعید قاسم پور ، حمید رضا نظری ، علی رنود ، بهروز کریمی
#5
3)زمان حال کامل(ماضی نقلی)

این زمان بطور معمول برای نشان دادن یک دوره زمانی در گذشته تا زمان حال استفاده می شود و معمولا به دو صورت است:

1)عمل مورد نظر قبل از زمان فعلی تکمیل یا به انجام رسیده است.

مثال:my niece barbara has bought a new car.

2) عمل مورد نظر قبل از زمان گذشته شروع شده است و هنوز ادامه دارد.

مثال:the waltons has owend a toy store for seventeen years.

فرمول:
شکل سوم فعل+have/has+فاعل

شکل سوالی:
شکل سوم فعل+فاعل+have/has

شکل منفی:
شکل سوم فعل+have/has+not+فاعل

قیدهای زیر بیشتر با این زمان به کار برده می شوند:

since,for.already,yet,ever,lately,allweek,so far,in a log time

قیدهای زیر نشان دهنده ماضی نقلی هستند:

many times,several times,once,twise,three time,ever,finally,just,already,still,yet

......................................................................
پاسخ
 سپاس شده توسط احسان نظری ، حسین ترکی ، فاطمه اسمعیلی سوره ، علی رنود ، سعید قاسم پور ، حمید رضا نظری ، محمد جواد رضایی ، بهروز کریمی
#6
+زمان حال کامل استمراری :
Present Perfect Progressive

(Present Perfect Continuous)


فاعل+ have/has + been+ فعل + ing + مفعول


+این زمان نشان می دهد که کاری در گذشته در یک زمان معین یا نامعین شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد
I have been living here since 1983

یعنی زندگی کردن من اینجا از سال 1362 شروع شده و تا زمان حال ادامه داشنه و هنوز هم ادامه دارد*البته در افعالی که در حالت سکون هستند بهتر است از زمان حال کامل استمراری استفاده شود تا زمان حال کامل.


+افعالی که در حالت سکون هستنـــــد مثل:


Stay, sit, rest, work, sleep, live, stand, wait, talk, learn, look, lie, listen, study+طرز شناختن حال کامل استمــــراری :شناختن این زمان مثل حال کامل می باشد با این فرق که ماضی نقلی در زمان حال کامل می شود، ولی ماضی نقلی استمراری هنوز در زمان حال ادامه دارد که البته حروف اضافه و یا قیودی که برای ماضی نقلی بکار می رود برای ماضی استمراری هم صدق می کند

- He is lying on the floor now.
- He has been lying there for two hours.


+طرز ساختن حال کامل استمـــراری :


این زمان را با ماضی نقلی فعل بودن (have/has been) بعلاوه ی شکل (ing) فعل اصلی می سازند.+طرز منفی و سوالی کردن حال کامل استمـــراری :

عیناً مانند ماضی نقلی، سوالی و منفی می شود"

.

+در هر 3 ثانیه یکی تو دنیا می میره ...

1،2،3 الان یکی مرد!!!

یادت باشه یکی از این سه ثانیه ها سهم ماست !!!

پس قبل از اینکه به 3 برسی قدر همه اون چیزایی که تو زندگیت داری و بدون"

یک . . . دو . . . سه . . ..