درود مهمان گرامی! ثبت نام

اولين دوره مسابقات کشوري سازه هاي ماکاروني کاپ آذربايجان

کاپ آذربايجان

ثبت نام کارگاه ثبت نام مسايقات پوستر

>بستن اين پنجره<

این یک اطلاعیه همگانی است!


امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
پرسش و پاسخ در زمینه تکنولوژِی بتن
#11
بعد از چند روز غیبت مجددا پرسش و پاسخ رو ادامه می دهیم :


16- منظور از گيرش كاذب و گيرش آني چيست؟


گيرش كاذب توسعه سريع سفت شدگي در خمير تازه، ملات يا بتن بدون تكامل تدريجي گرمايي مي باشد كه با به هم زدن و مخلوط كردن مجدد مي توان آن را برطرف كرد و حالت خميري را به دوباره به دست آورد. گيرش آني نيز توسعه سريع سفت شدگي خمير بوده ولي با اين تفاوت كه در پي مسير قابل توجه تكامل گرمايي ايجاد مي گردد. پس از اين مرحله حالت خميري، برگشت پذير نمي باشد. سفت شدن سريع موجب ايجاد اختلال در مراحل حمل و استقرار بتن مي گردد. گيرش آني بتن را غير قابل استفاده كرده و خروج بتن را از ميكسر دچار مشكل مي كند. (به سؤالات 39 و 44 که در آینده به آنها می پردازم توجه شود.)


4-2. مقاومت

17- متداول ترين شيوه اندازه گيري كفايت بتن چيست؟


اندازه گيري مقاومت فشاري بتن (به سؤال هاي 104 و 191 که در آینده به آنها می پردازم در مورد روش اندازه گيري مقاومت فشاري رجوع شود.)

18- چه محدوده اي از مقاومت فشاري معمولاً براي بتن در سازه ها در نظر گرفته مي شود؟

مقاومت فشاري بتن مورد استفاده در سازه ها عموماً بين 20 MPa تا 50 MPa تغيير مي كند. لازم به ذكر است بتن با مقاومت هاي بيشتر از 130 MPa نيز مورد استفاده قرار گرفته است. (ACI 363R)

19- آيا مقاومت فشاري تنها عامل مقاومتي مورد نظر مي باشد؟

خير، البته در اوايل ايجاد بتن، مقاومت فشاري مبناي شروع ثبت نتايج آزمايشي و تحقيقي محسوب مي شد. اما هنگاميكه استفاده از بتن براي كف ها افزايش يافت، مقاومت خمشي نيز مورد توجه قرار گرفت.
معمولاً براي يك بتن مشخص امكان برقراري ارتباط بين مقادير مقاومت فشاري و خمشي وجود دارد. لازم به ذكر است:
شرايط رطوبتي نمونه در مدت آزمايش تأثير بيشتري بر مقاومت خمشي در مقايسه با مقاومت فشاري دارد. (به سؤالات 104 و 129 که در آینده به آنها می پردازم رجوع شود.)

20- چه عواملي بر مقاومت بتن تأثير مي گذارند؟

عوامل اساسي تأثير گذار عبارتند از:
1. نسبت آب به مواد سيماني 2.شرايط عمل آوري (رطوبت و دما) 3. سن 4. مشخصات و مقادير مواد سيماني 5. مشخصات و مقادير سنگدانه ها 6. زمان اختلاط 7. درجه تراكم 8. ميزان هوا
تماس با بنده از طریق:

http://www.masoudshafaghi.com
http://www.facebook.com/masoud.shafaghi.1
masoudshafaghi@gmail.com
info@masoudshafaghi.comپاسخ
 سپاس شده توسط حمید رضا نظری ، مرضیه شریعتی ، حسین ترکی ، احسان نظری ، ابوذر عظیمی ، مجید جلیلی ، علی رنود ، سعید قاسم پور ، سجاد مقدس پور
#12
21. چگونه میزان هوا بر مقاومت تأثیر می گذارد؟

حباب هوای داده شده مقاومت بتن را در برابر خرابی ناشی از سیکل های یخ زدن و ذوب شدن و کارایی را بهبود می بخشد. ولی مقاومت بتن به ازای هر یک درصد افزایش حجم هوای داخل بتن در حدود 5% کاسته می شود.
پس بنابر این با w/cm پایین تر نسبت به بتن هوا داده نشده می توان بتن هوا داده شده ای ساخت که کارایی و مقاومت مشابه با بتن هوا داده نشده داشته باشد. در (شکل -2) ارتباط تقریبی بین مقاومت و w/cm برای بتن های هوا داده شده و نشده نشان داد شده است.


[img][تصویر:  ?di=313383568998][/img]

شکل-2: نمودار نسبت w/cبه مقاومت در بتنهای حباب هوا داده شده و بدون حباب هوا

5-2- مقاومت در برابر يخ زدن و ذوب شدن

22- چگونه مي توان بتن را در برابر سيكلهاي ذوب شدن و يخ زدن مقاوم كرد؟


با هوازايي بتن مي توان مقاومت را در برابر فروپاشي بتني كه در شرايط اشباع بحراني قرار داشته و در معرض سيكلهاي ذوب شدن و يخ زدن مي باشد افزايش داده و فرسايش سطحي ناشي از استفاده از مواد يخ زدا را كاهش داد. (ACI 212.3R)
حباب هاي هواي داده شده به بتن كه داراي قطر بزرگتر از 3µm مي باشند، مقاومت در برابر خرابي ناشي از يخ زدن و ذوب شدن را فراهم مي كند. در (شكل- 3)، عكس هايس درمقياس ميكروني از بتن هوا داده شده نشان داده شده است.
حباب ها بايد در خمير سيمان حداكثر با فاصله 0.2mm توزيع شوند كه با استفاده از مواد هوازا يا سيمان هيدروليكي هوازا اين امر امكان پذير مي باشد. (ACI 201.2R)
حباب هاي هوا با فاصله مناسب (نزديك) فشار ناشي از يخ زدن آب در منافذ مويينه خمير سيمان را خنثي مي كند و موجب كاهش خرابي خمير سخت شده مي گردد.
[img][تصویر:  ?di=1213383568994][/img]
شکل- 3 : مقطع بتن حباب هوا داده شده زیر میکروسکوپتعداد سيكلهاي يخ زدن و ذوب شدن كه بتن هوازايي شده مي تواند در برابر آن مقاومت كند صدها برابر از بتن هوازايي نشده بيشتر است. از آنجا كه هنگام يخ زدن آب افزايش حجمي حدود 9 درصد پيدا مي كند و بتن نيز به ندرت داراي بيش از 10% حجمي آب قابل يخ زدن مي باشد. بنابراين بتن حداكثر حدود 1% افزايش حجم مي يابد و هوا به ميزان 9 درصد حجمي ملات معمولاً براي حفاظت از بتن كفايت مي كند.


23- آيا محدوده ميزان هوا در بتن كه معمولاً بين 3 تا 7% حجمي بتن در نظر گرفته مي شود تقريباً براي رسيدن به تمامي اهداف مورد نظر كفايت مي كند؟

در اغلب بتن هاي هوا داده شده، اين محدوده (بر اساس حجم كل بتن) جوابگو مي باشد. درACI 221.1 شرايط محيطي مختلفي منظور شده و محدوده هايي بر اساس اندازه هاي مختلف سنگدانه هاي درشت تعيين مي گردد. همچنين با افزايش ميزان ملات مصرفي، ميزان حباب هواي بيشتري در نظر گرفته مي شود. طبق اين دستورالعمل عامل تعيين كننده براي قرار گرفتن حباب هوا در دامنه مجاز به ميزان افزودني هوازا وابسته مي باشد.
مطابق ASTM C 260 براي دسترسي به فاصله 0.2mm براي حباب هاي هوا، مقدار افزودني بايد به اندازه اي باشد كه منجر به فراهم كردن 9 درصد هوا در ملات بتن گردد. منظور از ملات قسمت عبوري بتن از الك 4.75 mm (No.4) مي باشد.

6-2. نفوذ پذيري

24- عوامل مهم تأثير گذار بر نفوذپذيري چيست؟


نفوذ پذيري، توانايي جاري شدن تحت فشار مايع و گازها را درون بتن نشان مي دهد. نفوذ پذيري پايين به عنوان يك نياز اساسي براي بتن در معرض هواي آزاد در نظر گرفته مي شود. به منظور دستيابي به نفوذپذيري پايين، نسبت آب به مواد سيماني بايد محدود گردد. البته جايگزيني قسمتي از سيمان پرتلند با پوزولانها و يا سربازه نيز سودمند مي باشد و همچنين تراكم و عمل آوري نيز در اين زمينه اهميت دارد.

25- تخلخل چيست و آيا به نفوذپذيري بتن ارتباط پيدا مي كند؟

تخلخل ميزان حجم خلل و فرج در داخل بتن بوده و نفوذپذيري، نرخ جريان رطوبت در داخل بتن تحت گراديان فشاري بوده باشد. رطوبت از طريق خلل و فرجي كه داراي اندازه مشخصي بوده و به هم مرتبط مي باشند منتقل مي گردد و منافذ منقطع و منافذ با مقاطع باريك موجب تأخير حركت رطوبت مي شود. در يك خمير با عمل آوري و نسبت بندي عالي ( پايين) نفوذپذيري حتي اگر تخلخل زيادي وجود داشته باشد پايين مي باشد. نفوذپذيري با افزايش خلل و فرج بتن افزايش مي يابد.

تماس با بنده از طریق:

http://www.masoudshafaghi.com
http://www.facebook.com/masoud.shafaghi.1
masoudshafaghi@gmail.com
info@masoudshafaghi.comپاسخ
 سپاس شده توسط فاطمه اسمعیلی سوره ، حمید رضا نظری ، مرضیه شریعتی ، احسان نظری ، مجید جلیلی ، سعید قاسم پور ، علی رنود ، سجاد مقدس پور ، هانی هادی نیا
#13
7-2 .خواص ديگر

26- ديگر خواص مهم بتن چيست؟


خواص مورد نياز به معيارهاي عملكرد و شرايط بهره برداري پروژه تعريف شده بستگي دارد. عوامل مؤثر بر مقاومت خصوصيات مدول الاستيسيته، جمع شدگي ناشي از خشك شدن، تورم حاصل از مرطوب شدن، مقاومت در برابر خلأ زايي، ضربه و خزش (ACI 209R) را نيز متأثر مي كنند. چگالي، مقاومت در برابر آتش، محافظت در برابر تشعشع، مقاومت در برابر سايش و ضريب هدايت گرمايي خصوصياتي هستند كه اغلب براي مقاصد خاص اهميت پيدا كرده و ممكن است به صورت مستقيم و غير مستقيم توسط عوامل مؤثر بر مقاومت فشاري تحت تأثير قرار گيرند.

3.موارد قابل توجه در طراحي سازه اي:

27- نحوه تأثير درزها بر دوام سازه هاي بتني چگونه باشد؟

وجود هرگونه انقطاع در پيوستگي سازه ها باعث گشايش مسيري براي ورود سيالات به سازه شده و در نتيجه مرا كز آغاز خرابي ناشي از دوره هاي يخ زدن و ذوب شدن مي باشند و همچنين منجر به نفوذ، آلودگي و محلول هاي مضر مي گردند.
خواص بين درزهها و روش هاي اجراي آنها موضوعات بسيار مهمي هستند كه از درجه اهميتي مشابه با ساير موارد طراحي برخوردار مي باشند. لازم به ذكر است قبل از شروع بتن ريزي هاي مجدد آماده كردن سطوح مطابق جزئيات مشخصات فني سازه الزامي مي باشد. توضيحات كافي در مورد درزهاي مورد استفاده در سطوح تخت در ACI 224.3R و ACI 302.1R و ACI 360R آماده است.

28- زهكشي صحيح در سازه هاي بتني چه اهميتي دارد؟

زهكشي كافي منجر به انباشتگي محلول هاي مضر مانند محلول هاي حاصل از نمك هاي يخ زدا بر روي بتن مي گردد كه اين امر باعث نفوذ اين محلول ها به داخل بتن شده و خرابي بتن را در پي داشته باشد. زهكشي صحيح از نفوذ آسان اين محلول هاي مضر به داخل بتن جلوگيري مي كند.

29- بتن مسلح چيست؟

اين نوع بتن، بتن سازه اي بوده كه مطابق آئين نامه هايي از قبيل ACI 318 مسلح شده است.
مسلح كننده ها، ميلگردها يا ديگر اعضاء باريكي هستند كه در بتن محاط شده و همراه با بتن در برابر نيروهاي مقاومت مي كنند. لازم به ذكر است كه بتن پيش تنيده نيز در اين گروه قرار مي گيرند.

30- دليل استفاده از بتن مسلح شده چيست؟

بتن مسلح نشده در كشش ضعيف مي باشد. مقاومت كششي بتن در حدود 10% مقاومت فشاري آن است. بتن مسلح شده وقتي كه تنش هاي كششي بيشتر از مقاومت كششي مد نظر باشد مورد استفاده قرار مي گيرد.
تماس با بنده از طریق:

http://www.masoudshafaghi.com
http://www.facebook.com/masoud.shafaghi.1
masoudshafaghi@gmail.com
info@masoudshafaghi.comپاسخ
 سپاس شده توسط مرضیه شریعتی ، حمید رضا نظری ، سعید قاسم پور ، ابوذر عظیمی ، علی رنود ، سجاد مقدس پور ، احسان نظری ، وان ، هانی هادی نیا
#14
چه مطلب خوب و به درد بخوری بود و غیر تکراری ممنون
پاسخ
 سپاس شده توسط مسعود شفقی
#15
31- بتن پيش تنيده چيست؟

در اين بتن، تنشهاي داخلي با تحت فشار قرار گرفتن ايجاد شده و بنابر اين تنشهاي ناشي از بازهاي بهره برداري به اندازه مورد نظر تعديل مي گردند. پيش تنيدگي با تحت تنش قرار گرفتن تارها اتفاق مي افتد و توانايي تحمل بارهاي بيشتر توسط بتن را بدون بردن ترك خوردگي فراهم مي كند و همچنين با بتن پيش تنيده در مقايسه با بتن مسطح معمولي با عمق تير مشابه امكان طراحي دهانه هاي وسيع تر فراهم مي گردد.

32- پوشش بتني روي مسلح كننده چه اهميتي دارد؟

پوشش بتني فولاد را از جريانات مضر از قبيل محلول هاي مهاجم و آتش محافظت مي كند. براي مثال كلرايد هاي نفوذ كننده در داخل بتن باعث شروع يا تسريع خوردگي فولاد مي شوند. (ACI 222R و ACI 201.2R)

پوشش همچنين از سايش ناشي از عبور وسايل نقليه بر روي جاده ها يا پل ها جلوگيري مي كند و از آسيب فولاد در برابر آتش جلوگيري مي كند. طبق ACI 216R در طول مدت آتش سوزي، پوشش بتني مسلح كننده ها را از رسيدن بسيار سريع به دماهاي بالا محافظت مي كند.

33- چرا مسلح كننده با پوشش اپوكسي در بتن استفاده مي شود؟

با استفاده از خمير سيمان پرتلند با PH بالا در اطراف فولاد معمولاً مي توان فولاد را در برابر خوردگي محافظت نمود. خمير سيمان با حداقل PH 12.5 از خوردگي فولاد جلوگيري مي كند
اگر PH كمتر از اين مقدار باشد (براي مثال PH 10 يا كمتر) خوردگي در صورت وجود رطوبت اكسيژن و يونهاي كلرايد ممكن است اتفاق بيفتد. (ACI 222.R و ACI 201.2R)

محصول خوردگي (زنگ زدگي) حجم بيشتري نسبت به فولاد اشغال كرده و تنش هاي مخربي را بر بتن اطراف اعمال مي كند. پوششهاي اپوكسي فولاد را از تماس با اكسيژن، رطوبت و كلرايد عايق نموده و بنابراين از خوردگي جلوگيري مي نمايد.

34- بتن سبك (چگالي پايين) سازه اي چيست؟

در اين بتن از سنگدانه هاي چگالي پايين استفاده مي شود. (در سوالات آینده به این مبحث بیشتر می پردازم) اين بتن داراي چگالي خشك كمتر از 1850 و مقاومت فشاري 28 روزه بيشتر از 17.2 Mpa (ACI 213R) مي باشد.


4. اجزاي تشكيل دهنده بتن

4-1- مواد سيماني

4-1-1- سيمان پرتلند

35- سيمان پرتلند چيست؟


سيمان پرتلند محصولي است كه از طريق آسياب كينكر (به سؤال 38 رجوع شود.) به دست مي آيد و از سيليكات هاي كلسيم هيدروليكي و مقداري سولفات كلسيم كه معمولاً به عنوان افزودني به آن اضافه مي گردد تشكيل شده است.

زماني كه براي اولين بار در سال 1824 توسط يك بناي انگليسي به نام Joseph Aspdin استفاده شد؛ به علت اينكه محصول حاصل از هيداراتاسيون، شبيه يكي از سنگهاي جزيزه پرتلند در انگلستان بود به عنوان سيمان پرتلند معروف گرديد.

چگالي ذرات سيمان پرتلند در حدود 3.15 مي باشد و از 4 فاز اصلي سه كلسيم سيليكات (C3S)، دو كلسيم سيليكات (C2S)، سه كلسيم آلومينات (C3A) و چهاركلسيم آلومينات فريت (C4AF) تشكيل شده است.

مقاومت و ساير خواص بتن به طور عمده حاصل از هيدراتاسيون C3S و C2S مي باشند.

36- آيا مشخصات فني استانداري براي سيمان ها وجود دارد؟

بله، مشخصات فني استاندارد سيمان پرتلند در ASTM C150 آمده است. طبق اين استاندارد پنج نوع سيمان مختلف تعريف شده است:

نوع I: محصول استانداردي كه استفاد فراوان داشته و هيچ محدوديتي در مورد درصد هاي اكسيدهاي اصلي (Cao, SiO2, Al2O3, Fc2O3) در آن وجود ندارد. اين سيمان به سيمان پرتلند معمولي نيز معروف است.

نوع II: اين سيمان به علت محدوديتهاي مشخصي كه در ارتباط با اجزاء تشكيل دنده آن اعمال شده است مقاومت متوسطي را در برابر حمله سولفات ها نشان مي دهد. بعضي از اوقات از آن به عنوان سيمان با حرارت زايي متوسط ياد مي شود.

اين سيمان بين سيمان نوع I و نوع IV (سيمان با حرارت زايي كم) قرار دارد.

نوع III : سيمان پرتلند با مقاومت اوليه بالا، اغلب با ريزتر آسياب كردن كينگر نوع I با با تغيير تركيبات شيميايي سيمان حاصل مي شود.

نوع IV: سيمان پرتلند با حرارت زايي كم كه توليد آن در ايران رايج نمي باشد.

نوع V: سيمان پرتلند ضد سولفات كه محدوديت هاي كافي در تركيب آن ايجاد شده است.
سيمان پرتلند همچنين بر طبق ASTM C1157 و بر اساس ضابطه عملكرد استاندارد سيمان هيدروليكي به صورت زير دسته بندي مي گردد:
نوع GO، استفاده معمولي، نوع HE مقاومت اوليه بالا، نوع MS مقاومت متوسط در برابر سولفات، HS،مقاومت بالا در برابر سولفات، MH،حرارت زايي متوسط، LH،حرارت زايي پايين.
سيمان پرتلند همچنين در توليد سيمانهاي آميخته مطابق ASTM C595 و يا ASTM C1157 مورد استفاده قرار مي گيرد.

37- اولين بار سيمان پرتلند به چه شكلي استفاده شد؟

اولين بار سيمان پرتلند در ملات مورد استفاده قرار گرفت و با افزايش اطمينان به آن،استفاده از اين سيمان همراه با سنگدانه هاي شكسته شده در تركيب بتن نيز معمول گشت.
با پذيرش عمومي و رواج بتن مسلح در قرن 19، سيمان پرتلند به سرعت به يكي از بهترين محصولات توليدي تجاري تبديل گشت. و از نيمه دوم قرن بيستم استفاده از سيمان پرتلند به قدري گسترش يافت كه امروزه تقريباً هيچ ساخت و سازي بدون وجود بتن سيمان پرتلندي در بعضي از قسمت هاي آن قابل انجام نمي باشد.

38- مواد اوليه مورد استفاده در توليد سيمان پرتلند كدامند؟

دو ماده اصلي در ساخت سيمان پرتلند مورد استفاده قرار مي گيرند؛ يكي با ميزان آهك بالا از قبيل سنگ آهك، كالك و مارل و ديگري با ميزان سيليس و آلومين بالا از قبيل خاك رس، شل يا سرباره كوره آهن گدازي: البته ميزان كمي آهن نيز لازم مي باشد. بايد توجه داشت گاهي اوقات تركيب اين دو ماده اصلي در رسوباتي كه به طور طبيعي تشكيل يافته اند وجود دارد. ولي به منظور اطمينان از توليد محصول يكنواخت، نسبت هاي تركيبي مواد اوليه بايد كنترل گردند.

39- سيمان پرتلند چگونه ساخته مي شود؟

مواد اوليه كه به ذرات بسيار ريز تبديل شده اند، ابتدا مخلوط شده سپس معمولاً در كوره هاي گردان كه ممكن است بيش از 210 متر طول و 5 متر عرض داشته باشند تا دماي حدود 1450 درجه (تا ابتداي فاز ذوب) حرارت مي بينند. ماده حاصل كه بخشي از آن نيز ذوب شده است از كوره خارج مي شود. اين ماده به لكينكر سيمان معروف مي باشد. كلينكر سيمان داراي ذرات تقريباً مدور بوده كه اندازه بزگترين آنها تقريباً اندازه يك توپ گلف مي باشد. كلينكر سرد شده و به صورت پودر بسيار نرم آسياب مي گردد و اين محصول سيمان پرتلند ناميده مي شود.
در هنگام آسياب كلينكر، مقدار كمي در حدود 2 تا 5% وزني سولفات كلسيم (گچ) به منظور كنترل خواص گيرش اضافه مي گردد. (به سؤال 10 توجه شود.) بايد توجه داشت براي سيمان هاي هوا داده شده افزودن هوازا بايد در مرحله آسياب انجام گيرد.

40- هدف از استفاده از سولفات كلسم (گچ) در سيمان چيست؟

براي سيمان هاي نوين به منظور استفاده بهينه از سيمان، نرخ سخت شدن خمير سيمان بايد در محدوده مشخصي قرار گيرد. اگر واكنش ها بسيار با سرعت انجام گيردع گيرش آني اتفاق افتاده و به تبع به سرعت سفت مي شود. (به سؤال 14 توجه شود.) و اگر واكنش ها خيلي آرام صورت گيرد، كسب مقاومت با تأخير انجام مي گيرد.

بنابراين كنترل نرخ اوليه واكنش ها از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.

با اضافه كردن سولفات كلسيم (گچ) (CaSo4 . 2H2O) يا گچ با اندريت CaSo4 به سيمان در هنگام آسياب كردن اين موضوع كنترل مي شود.
شيميدانها معتقدند كه براي هر تركيبي از مواد اوليه، ضريب نرمي ذرات سيمان، مقادير بهينه اي از سولفات كلسيم وجود دارد كه در يك دماي مشخص با افزوده شدن به سيمان بيشترين مقاومت، كمترين جمع شدگي در اثر خشك شدن و حداقل تورم در حالت رطوبت را موجب مي گردند. اين ميزان بهينه با استفاده از افزودني هاي شيميايي تغيير مي كند. حداكثر ميزات سولفات كلسيم (بر حسب So3) بر اساس آيين نامه هاي مربوط به سيمان پرتلند (ASTM C150) و سيمانهاي هيروليكي آميخته (ASTM C595) تعيين مي گردد. ASTM C1157 در اين ارتباط دستورالعملي گذاشته و بر اساس مشخصه عملكرد سيمان پرتلند و سيمانهاي آميخته و بدون بيان محدوديت هاي در تركيبات، مطالبي ارائه شده است.
تماس با بنده از طریق:

http://www.masoudshafaghi.com
http://www.facebook.com/masoud.shafaghi.1
masoudshafaghi@gmail.com
info@masoudshafaghi.comپاسخ
 سپاس شده توسط فاطمه اسمعیلی سوره ، حمید رضا نظری ، حسین ترکی ، علی رنود ، سعید قاسم پور ، هانی هادی نیا
#16
41- آيا تفاوت در مواد اوليه با نسبت هاي تركيبي فازها در كلينكر بر واكنش هاي هيدراتاسيون سيمان وخواص حاصل از آن تأثير مي گذارد؟

بله. براي مثال با افزايش درصد آهك نسبت به سيليس، سرعت كسب مقاومت و نرخ توليد گرماي حاصل از آن افزايش مي يابد. همچنين مقاومت بتن در برابر حمله سولفات ها عموماً با ميزان كلسيم سيليكات در سيمان رابطه عكس دارد. (ACI 225R)

42- چگونه نرمي كلينكر آسياب شده بر خواص سيمان اثر مي گذارند؟

نرمي بيشتر سيمان نوع III به نوع I (ASTM C150) باعث افزايش نرخ هيدراتاسيون سيمان شده و به تبع آن نرخ كسب مقاومت و نرخ آزاد شدن حرارت نيز افزايش مي يابد. با افزايش نرمي سيمان همچنين ميزان آب اختلاط لازم براي دستيابي به يك قوام معين (consistency) افزايش يافته و آب انداختگي كاهش مي يابد.

43- چه عواملي در پروسه توليد بر خواص سيمان اثر مي گذارند؟

فازهاي اصلي كه كلينكر بلافاصله در دماهاي كمتر از دماي ذوب وقتي كلينكر شروع به سرد شدن مي كند تشكيل مي گردند. بنابر اين نرخ سرد شدن كلينكر اهميت ويژه اي دارد.
نسبت هاي اين فازها كه توسط تركيب شيميايي مواد اوليه داخل كوره كنترل مي گردند و ميزان نرمي كلينكر آسياب شده، خصوصيات زيادي از سيمان را كنترل مي كنند.

44- منظور از عدم سلامت سيمان (unsoundness) چيست و چگونه مي توان آن را تشخيص داد و از آن جلوگيري كرد؟

انبساط بيش از اندازه بعد از گيرش بتن نشاندهنده عدم سلامت سيمان مي باشد. در گذشته اين مسأله مشكل غير قابل حلي به حساب مي آمد. ولي امروزه با توليد بهتر به همراه آزمايش ها و كنترلهاي مناسب در بيشتر مواقع از اين امر جلوگيري شده است. عدم سلامت سيمان ناشي از وجود ميزان مشخصي از آهك آزاد و منيزيم در كلينكر مي باشد كه در اثر هيدراتاسيون منجر به انبساط بيش از اندازه و خرابي بتن مي گردند. عدم سلامت سيمان مطابق با ASTM C151 تعيين مي گردد. با كمينه كردن ميزان عوامل منبسط شونده كه به آنها اشاره شد مي توان از انبساط بيش از اندازه جلوگيري كرد.

45- علت گيرش كاذب چيست؟

گيرش كاذب، شكلي از سفت شدن زودرس خمير يا بتن مي باشد (به سؤال 14 مراجعه شود) كه در فاصله زماني 1 تا 5 دقيقه بعد از اختلاط ايجاد مي گردد. گيرش كاذب با ادامه اختلاط يا با اختلاط مجدد از بين مي رود و به همين علت در پروژه هايي كه بتن با تراكم ميكسر به آنجا حمل مي گردد و يا در پروژه هايي كه از دستگاه اختلاط مركزي استفاده مي شود و بتن در راه انتقال به محل كارگاه به هم مي خورد اين موضوع اهميت چنداني ندارد. رايج ترين علت اين پديده وجود گچي است كه بخشي از آب خود را از دست داده است. (گچ زنده) CaSo4 .1/2 H2O] [. گچ زنده در اثر آسياب گچ با كلينكر داراي دماي بسيار بالا حاصل مي گردد و در زمان افزودن آب به سيمان فوراً شروع به هيدراته شدن مي كند و سخت مي گردد. اختلاط مجدد باعث برطرف شدن اين سفتي كاذب و شكل گيري هيدراتاسيون معمول مي گردد.
به منظور نگهداشتن دما پايين تر از نقطه آب زدايي كچ، كلينكر بايد قبل از آسياب شدن سرد گردد.
تماس با بنده از طریق:

http://www.masoudshafaghi.com
http://www.facebook.com/masoud.shafaghi.1
masoudshafaghi@gmail.com
info@masoudshafaghi.comپاسخ
 سپاس شده توسط فاطمه اسمعیلی سوره ، حمید رضا نظری ، حسین ترکی ، علی رنود ، سعید قاسم پور ، هانی هادی نیا
#17

46- منظور از سيمان داغ چيست؟

در فاصله زماني بين آسياب و تحويل سيمان، فرصت اندكي براي از دست دادن گرماي سيمان وجود دارد. مخصوصاً وقتي كه فعاليتهاي ساخت و ساز زياد بوده و درخواست تحويل سيمان بالا باشد. بتن داغ در هواي با درجه حرارت بالا، رطوبت زيادي را از طريق تبخير از دست داده و سريع سخت مي گردد. بنابر اين در پروسه استقرار بتن اثر گذاشته و امكان ترخوردگي را نيز افزايش مي دهد.
از آنجا كه سيمان تازه آسياب شده گرمتر از بقيه مصالح معرفي مي باشد، غالباً به عنوان دليل اصلي ايجاد اين مشكلات محسوب مي شود. بنابراين براي جلوگيري از اين مشكلات دماي سيمان مورد استفاده در بتن حداكثرc 77ْ سانتيگراد در نظر گرفته مي شود. (ACI 305R)

47- چه تغييرات قابل توجهي در ارتباط با خواص سيمان پرتلند توليد شده در 20 سال اخير رخ داده است؟

بيشترين تغييرات قابل توجه در توليد سيمان پرتلند در ارتباط با دستيابي به مقاومت هاي اوليه بالاتر براي بتن بوده است. به اين منظور در صنعت سيمان ميزان كلسيم ( و به تبع آن مقداد C3S)
و نرمي افزايش يافته كه اثر تقريباً مشابهي در افزايش مقاومت 28.7 روزه داشته است. در برخي از كشورها، مقاومت اوليه بالاتر با استفاده از سيمان نوع II و V بانرمي بيشتر حاصل شده است. يك تغيير اساسي ديگر كه در اين زمينه شكل گرفته، كنترل ميكروسكوپي تركيب و ريز ساختار كلينكر مي باشد. (ACI 225R)

48- در صورت عدم وجود سيمانهاي تيپ IV و V از چه شيوه هاي جايگزيني مي توان استفاده كرد؟

در اين وضعيت با استفاده از پوزولانها و سرباره كه معمولاً در دسترس مي باشند مي توان دما و حمله سولفات ها را به نحو شايسته اي كنترل نمود. (ACI 201.2R)

49- چگونه مشخصات سيمان بر مقاومت فشاري اثر مي گذارند؟

مقاومت فشاري سيمان به طور اساسي تحت اثر ميزان نسبي Cao و نرمي ذرات مي باشد.
استفاده از C3S بيشتر در مقايسه با C2S در سيمانهاي با نرمي مشابه باعث ايجاد مقاومت اوليه بالاتر مي گردد. همچنين سيمان ها ي با ميزان آهك يكسان و با نرمي بيشتر مقاومت كسب شده در سنين مختلف هميشه مشابه نمي باشند.
بعضي سيمانها سرعت كسب مقاومت اوليه بالايي دارند و بعضي ديگر افزايش مقاومت بيشتري را در دوره هاي بلند مدت نشان مي دهند. اين موضوع تنها در مورد انواع يسمانهاي پرتلند اشاره شده در ASTM C150 صادق نبوده بلكه تا حدودي در مورد سيمانهايي كه از يك نوع بوده ولي در كارخانه هاي مختلف توليد شده اند نيز صادق است.


4-1-2- سرباره آسياب شده

50- سرباره كوره آهن گدازي آسياب شده (GGBFS) چيست؟

سرباره كوره محصول غير فلزي كه اساساً از سيليكاتها و سيليكاتهاي آلومين كلسيم و ديگر پايه ها تشكيل شده و همزمان با آهن در كوره در شرايط ذوب ايجاد مي گردد.
سرباره آسياب شده شيشه اي شكل مي باشد و زماني كه سرباره گداخته به سرعت سرد مي گردد تشكيل مي گردد.
GGBFS يك نوع سيمان هيدروليكي بوده و وقتي كه با آب مخلوط مي گردد، هيدراتاسيون در مقايسه با سيمان پرتلند، بسيار با نرخ پايين تري انجام مي گيرد و براي افزايش نرخ واكنش GGBFS از سيمان پرتلند يا كمك فلزات قليايي، اساساً سديم و پتاسيم يا آهك استفاده مي شود (ACI 233R). در استاندارد ASTM C989 شاخص فعاليت سرباره اغلب به عنوان معيار اصلي براي ارزيابي پتانسيل سيماني بودن GGBFS مطرح شده است.
تماس با بنده از طریق:

http://www.masoudshafaghi.com
http://www.facebook.com/masoud.shafaghi.1
masoudshafaghi@gmail.com
info@masoudshafaghi.comپاسخ
 سپاس شده توسط علی رنود ، حمید رضا نظری ، سعید قاسم پور ، فاطمه اسمعیلی سوره ، زهرا کلانتری ، هانی هادی نیا
#18
منابع این مطالب رو زکر میکنید لطفا با اجازه من میخوام در وبسایتم در مورد بتن و فوق روان کننده بتن استفاده کنم نیاز به منبع دارم
پاسخ
#19
با سلام
میخواستم اگر براتون مقدور هست مقالات کاملتری در رابطه با تاثیر پودر شیشه در بتن پست شه من به شدت دنبال منابع خوب میگردم و مطالبی که اینجا خوندم در این رابطه واقعا عالی بود
با تشکر
parisa_khojaste@yahoo.com
پاسخ
 سپاس شده توسط سعید قاسم پور
#20
Love checking out this article :) Btw, if anyone wants to know the best online casino in Indonesia, may I recommend looking at this baik poker website along with this terbaik idn poker website and this hebat agen poker forum and don't forget this hebat poker idn, not to mention this terbaik agen poker website along with this bagus poker idn forum and this hebat idn poker page and don't forget this luar biasa poker idn and this luar biasa situs poker website along with this terbaik idn poker profile too!

Mind you, if you ARE playing poker, it's probably not recommended to play on LSD but if you insist, the best LSD can be bought at this best liquid lsd page along with this liquid lsd info website and this finest liquid lsd site and don't forget this cheap liquid lsd, not to mention this finest liquid lsd forum along with this finest liquid lsd page and this liquid lsd site and don't forget this liquid lsd and this liquid lsd forum along with this finest liquid lsd profile too! Alternately try buying dmt from this buy dmt forum along with this buy dmt website and this finest buy dmt profile or buying ayahuasca from this ayahuasca to buy website along with this top ayahuasca for sale site and this ayahuasca for sale info website for good measure.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان