درود مهمان گرامی! ثبت نام

اولين دوره مسابقات کشوري سازه هاي ماکاروني کاپ آذربايجان

کاپ آذربايجان

ثبت نام کارگاه ثبت نام مسايقات پوستر

>بستن اين پنجره<

این یک اطلاعیه همگانی است!


امتیاز موضوع:
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جداگر لرزه ای و میراگر ها
#7
با عرض سلام مجدد

من با توجه به این تاپیک یکی از مقالات و پاورپینت هایی که تو یک کنگره ارائه کردم رو براتون می زارم ومیتونید اگه صلاح بدونید ازش برداشت داشته باشید.

موضوعش upgrade of steel bridge surviceability with PVD amper هستش که بالا تو صحبتهای قبلی نسبت به این موضوع اشاره داشتم.

با افزایش طول دهانه پل و عبور تعداد وسایل نقلیه سنگین پلها بیشتر از لرزشهای ترافیکی متأثر می شوند. در نتیجه پلها در معرض ارتعاش بیشتر میباشند. افزایش سختی پل می تواند برای جلوگیری از لرزشهای تحت ترافیک بکاررود. اما بازده آن بسیار پایین بوده و پدیده خستگی برای پلها اتفاق می افتد. یکی از اقدامات پیشگیرانه برای این مشکل که به بهبود کاربری پل می انجامد بکارگیری وسایل کنترل غیرفعال می باشد.کارهای تحقیقاتی بسیاری به منظور یافتن اندرکنش پل با وسیله نقلیه انجام شده است. به هرحال، تحقیق کمی بر روی کنترل ارتعاشات در پل تحت ترافیک صورت گرفته است. یکی از اهداف این مطالعه پیشنهاد یک مدل تحلیلی قابل قبول برای اندرکنش حرکتی میان پل، وسیله نقلیه و سیستم کنترل لرزه ای می باشد. معادله حرکت با استفاده از معادله لاگرانژ و خیز الاستیک تیر پیوستۀ برنولی – اولر با روش normal mode بیان شده است. در این تاپیک یک سیستم کنترل غیرفعال بنام PVD معرفی میشود. چهار PVD در پل چهاردهانه به طول 140متر نصب شده است. و عملکرد PVD بصورت تحلیلی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفته است.


تحلیل دینامیکی پل تحت سیستم PVD

به منظور تحلیل پاسخ دینامیکی پل مجهز به PVD ، در اینجا تحلیل ارتعاش آزاد بر روی پلهای پیوسته با بیش از دو دهانه ارائه شده است. براساس تئوری برنولی – اولر، مقادیر ویژه پل از معادله فرکانس بدست می آید. و بردارهای ویژه پل از حل معادله دیفرانسیل حاکم بدست می آید. از انرژی دینامیکی ، انرژی پتانسیل و تابع اتلاف انرژی در پل، معادلۀ حرکت برای i امین مود پل میتواند بدست آید. انرژی پتانسیل وسیلۀ نقلیه ذخیره شده در فنر بعلت تغییرمکان نسبی وسیلۀ نقلیه و پل و اصطکاک سطح می باشد. انرژی اتلاف شده توسط جاذب شوک(کمک فنر) وسیلۀ نقلیه، بصورت ترکیب نیروهای ویسکوز و سرعت نسبی بیان میشود. . زمانیکه وسایل نقلیه متعددی بطور متناوب از پل عبور کردند. مجموع انرژی جنبشی ، انرژی پتانسیل و انرژی تلف شده در وسایل نقلیه تعریف میشوند. . با استفاده از معادلات لاگرانژ، معادله حرکت برای محور عقب و جلوی وسیلۀ نقلیه بدست می آید.بکارگیری PVD در پل

مشخصات سیستم PVD در شکل 4 نشان داده شده است. همانطور که می بینید شامل میراگر، براکت، و عضو کششی می باشد. میراگر باعث تلف شدن انرژی حاصل از ارتعاش می شود و البته ظرفیت میراگر باتوجه به مشخصات پل تعیین میشود. براکت بعنوان متصل کنندهء میراگر به ورق بال پایینی شاهتیر پل نقش بازی می کند. براکت بعد از درنظرگرفتن تولرانس پل طراحی میشود و برای انتقال نیرو از میراگر به پل باید مقاومت کافی داشته باشد. عضو کششی نیز باید از مقاومت کافی برخوردار باشند. و طول آن بر اساس محدوده مؤثر از رو سازه برای کنترل ارتعاش تعیین می شود.


خصوصیات مکانیکی PVD

1100 kN/mm سختی اولیه
140 kN/mm 0.3 میلی متر سختی پس از تسلیم(با افزایش تغییرمکان)
105 kN/mm 0.6 میلی متر
60 kN/mm 0.8 میلی متر
50 kN/mm 1.0 میلی متر
160 kN نیروی تسلیم


پل Joongri

این پل در کشور کره واقع شده است طول آن 140 متر ودو خطه میباشد. مود دوم این پل حاصل از تحریک وسیلۀ نقلیه بوده و نسبت میرایی این مود کمتر از مود اول می باشد. و عابرین و مسافرین هنگام عبور وسیلهء نقلیه از مقابل لرزش فراوانی را در پل احساس می کردند.

فرکانس و نسبت میرایی اندازه گیری شده برای پل
مود فرکانس نسبت میرایی
اول 3.076 0.8%
دوم 3.857 0.5%

بخاطر عبور بزرگراه و راه آهن در اولین و سومین دهانه، PVD تنها در دهانۀ دوم نصب شد. طول هر PVD 10متر و بازوی موثرلنگر هر PVD 1.5 متر تخمین زده شده است. همچنین از کامیون 33.7 تن و با حداکثرسرعت 40 کیلوتر بر ساعت برای بارگذاری در آزمایش بامشخصه های دینامیکی معرفی شده است.


مقطع عرضی پلJoongri

مشخصات دینامیکی کامیون
مود فرکانس نسبت میرایی
جهشی 3.33 هرتز 10%
دوم 2.8 هرتز 10%


نتایج آزمایش

نتایج آزمایش حداکثر کاهش نسبت ماکزیمم در شاهتیر داخلی تحت بارگذاری هم محور را 23.7 درصد و بصورت میانگین 11.9 درصد نشان میدهد. این نتایج نشان میدهد که PVDبا افزایش کم سختی پل تغییرمکان را به میزان زیادی کاهش میدهد. البته تغییرمکان در بارگذاری خارج از محور نیزکاهش می یابد. نسبت کاهش در بارگذاری هم محور نسبت به بارگذاری خارج از محور بیشتر است. این موضوع بعلت توزیع بار وسیله نقلیه ازطریق تیر عرضی پل می باشد. در حالت بارگذاری هم محور چهار PVDدر چهار شاهتیر بصورت مشابه عمل می کنند. در حالت بارگذاری خارج از محور، PVD در شاهتیرخارجی زیر محور چرخ انرژی بیشتری نسبت به PVD نصب شده در شاهتیرهای داخلی و شاهتیر کناری وجه مقابل اتلاف می کند.


کاهش نسبت تغییرمکان حداکثر

شاهتیر بارگذاری میانگین کاهش(%) حداکثر کاهش(%)
G1 هم محور 11.9 23.7
خارج از محور 7.8 13.6
G2 هم محور 5.9 12.9
خارج از محور 6.7 9.2

انحراف استانداردشتاب برای بیان مقدار کاهش در ارتعاش حاصل از عبور وسیله نقلیه استفاده می شود. جدول 7 نسبت کاهش حداکثر شتاب و انحراف استاندارد شتاب را نشان می دهد. در بارگذاری هم محور، نتایج حاکی از عملکرد عالی PVD بوده بطوریکه شتاب حداکثر 38.5 درصد و بطورمتوسط 19.5 درصدکاهش یافته است. در بارگذاری خارج ازمحور نسبت کاهش شتاب حداکثر 50.2 درصد و بطورمیانگین28.7 درصد بوده است. انحراف استاندارد شتاب حداکثر 31.2 تا 35.7 و بطور میانگین 20.4 تا 21.4 درصد کاهش می یابد.


کاهش نسبت شتاب

حداکثر شتاب بارگذاری شاهتیر
حداکثر کاهش(%) میانگین کاهش(%)
38.5 19.5 هم محور G1
50.2 28.7 خارج از محور
انحراف استاندارد شتاب بارگذاری شاهتیر
حداکثر کاهش(%) میانگین کاهش(%)
31.2 20.4 هم محور G2
35.7 21.4 خارج از محور


تحلیل های عددی
در این پروژه تحلیلهای عددی با استفاده از معادلات مشتق شده از اندرکنش پل، وسیله نقلیه و PVD برای مقایسه با نتایج آزمایشات انجام شد. نتایج تحلیل و نتایج آزمایشات در جدول 8 مقاسه شده اندنتایج نشان می دهد که عملکرد PVD بالا تخمین زده شده است. که این موضوع متاثر از آنست که تفاوت میان تحلیل و آزمایش بعلت خطا در محاسبه تارخنثی مقطع پل بوده است. زیرا نیروهای کنترل به فاصله تار خنثی از براکت بستگی دارد.


مقایسه نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی
اندازه گیری شده محاسبه شده
حداکثر(%) میانگین(%) حداکثر(%) میانگین(%)
حداکثر تغییرمکان 23.7 11.9 32.6 31
حداکثر شتاب 38.5 19.5 53 21.8
انحراف استاندارد شتاب 31.2 20.4 58.8 45.7


http://up9.iranblog.com/images/l8spygq36sx8xilvwkvl.rar

این هم یک فیلم خیلی خیلی خیلی جالب از همین جداگرهای لرزه ای حتما ببینید

http://up9.iranblog.com/images/3s4d9783sdym49p9gmg.wmvتماس با بنده از طریق:

http://www.masoudshafaghi.com
http://www.facebook.com/masoud.shafaghi.1
masoudshafaghi@gmail.com
info@masoudshafaghi.comپاسخ
 سپاس شده توسط رسول عليزاده ، سعید قاسم پور ، علی رنود ، حسین ترکی ، حسن شیخ ، فاطمه اسمعیلی سوره


پیام‌های داخل این موضوع
RE: جداگر لرزه ای و میراگر ها - توسط مسعود شفقی - 09-17-2011، 02:30 AM
Country Inns and Suites info - توسط FrankJScott - 03-04-2020، 10:57 AM
Great Password Recovery Advice - توسط FrankJScott - 03-13-2020، 10:21 AM
Useful All-In-One Password Info - توسط FrankJScott - 03-13-2020، 10:54 AM
Love reading this site :) - توسط FrankJScott - 03-18-2020، 09:14 AM
Love checking this forum :) - توسط FrankJScott - 03-24-2020، 11:18 AM
Growing fan of this article :) - توسط FrankJScott - 04-03-2020، 06:33 AM

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان