..::Iranian Truss Structures Simulation Association::..::انجمن شبیه سازی سازه های خرپایی ایران ::..
همه کاربران انجمن مطالعه فرمایند - نسخه‌ی قابل چاپ

+- ..::Iranian Truss Structures Simulation Association::..::انجمن شبیه سازی سازه های خرپایی ایران ::.. (http://itssa.ir/forum)
+-- انجمن: Iranian Truss Structures Simulation Association (http://itssa.ir/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: قوانین و مقررات سایت (http://itssa.ir/forum/forumdisplay.php?fid=10)
+--- موضوع: همه کاربران انجمن مطالعه فرمایند (/showthread.php?tid=142)همه کاربران انجمن مطالعه فرمایند - حمید رضا نظری - 11-21-2011

با سلام
با توجه به اینکه بحث های این روزهای انجمن حول حواشی و اتفاقات و رکوردهای مسابقات خاوران خواهد بود لازم است نکته ای را متذکر شوم

تیم انجمن شبیه سازی اعم از تیم مدیریتی سایت و کمیته علمی و داوری مسابقات هیچگونه مشکلی با انتقاد کلیه عزیزان شرکت کننده ندارد و نخواهد داشت و کلیه سوالات عزیزان به ترتیب پاسخ داده خواهد شد .
اما قبل از هرگونه انتقاد به چند نکته توجه کنید :
1 - رعایت ادب و احترام نسبت به کلیه اعضا سایت و مسابقات را داشته باشید
2 - سعی کنید به تمام جوانب مسابقات بپردازید . اگر انتقادی دارید به جوانب مثبت مسابقات نیز بپردازید
3 - هر گونه بحث بی پایه و اساس که خارج از استنادعلمی می باشد خارج از بحث تلقی و ویرایش می گردد . لطفا برای هر نکته ای که ذکر می کنید به یک سند علمی هم اشاره کنید تا خدای ناکرده صحبت های بی پایه و اساس که خارج از استناد علمی است در سایت منتشر نگردد.

و در آخر یک بار دیگر متذکر می شوم که انجمن شبیه سازی سازه های خرپایی پذیرای هرگونه انتقاد منطقی و سازنده از کلیه عزیزان می باشد


بحث های مربوط به امکانات مسابقات مربوط به مسئولین محترم اجرایی مسابقات می باشد که با شناختی که از دوستان عزیزمان در دانشگاه خاوران داریم قطعا پاسخگوی عزیزان خواهند بود Heart